Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu zoologicznego Moon Dog

1. Zakres ważności regulaminu

Moon Dog to sklep internetowy, dostępny w domenie www.moondog.pl, będący własnością i prowadzony przez Bushido Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Andrzeja Małkowskiego 30, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000477212, NIP: 8522604586, Regon: 321428287, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym kontakt@moondog.pl

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Bushido Games Sp. z o.o. i jej Klientami w internetowym sklepie zoologicznym Moon Dog.

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna

2.1. Przebieg procesu zamówienia:

Sklep zoologiczny Moon Dog oferuje swoim Klientom różne produkty dla zwierząt domowych. Klient, klikając na zdjęcie lub nazwę produktu, przechodzi do strony z opisem produktu oraz ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju czy wielkości. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie w przycisk “Dodaj do koszyka”.

Klikając na ikonę koszyka, wyświetlaną w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzi produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian, np. zmienić ilość sztuk danego produktu.

Po dodaniu produktu do wirtualnego koszyka, pojawia się okienko z wyborem kolejnej akcji - przejścia do koszyka lub kontynuowania zakupów. Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi do koszyka. Zarejestrowani Klienci mogą podać w tym miejscu swój adres e-mail lub login, oraz hasło, aby skorzystać z zapisanych na koncie Klienta informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności zakładania konta. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać adres do dostawy i dane do faktury, jeśli mają być inne. Następnie Klient wybiera sposób płatności oraz formę dostawy. Po wybraniu formy dostawy Klient otrzyma informację o przewidywanym terminie dostawy. W tym miejscu także Klient może dodać wiadomość do kuriera lub do sklepu oraz tutaj znajduje się podsumowanie zamówienia, czyli koszt wybranych produktów, koszt dostawy oraz suma tych kosztów (wszystkie podane ceny zawierają ustawowy podatek VAT). Aby sfinalizować zamówienie, Klient zobowiązany jest zaznaczyć, iż akceptuje regulamin sklepu oraz że zapoznał się ze swoim prawem do odstąpienia od umowy zakupu, a następnie kliknąć w przycisk “Zamawiam i płacę”.

Klient będzie informowany na bieżąco o postępach realizacji zamówienia poprzez wiadomości e-mail. Po odebraniu zamówienia z magazynu przez kuriera, Klient otrzyma wiadomość o wysłaniu zamówienia wraz z linkiem do śledzenia paczki. We własnym zakresie o wysyłce i planowanym terminie dostawy będą także Klienta informować właściwe firmy kurierskie. Także po wysłaniu paczki Klient otrzyma w wiadomości e-mail imienną, elektroniczną fakturę zakupu (o ile nie poda innych danych do faktury podczas składania zamówienia), którą należy traktować jako dowód zakupu. Sklep nie wystawia paragonów. Dowód zakupu nie jest natomiast wymagany przez sklep ani podczas składania reklamacji, ani podczas dokonywania zwrotu czy wymiany towaru. Klient ma prawo nie okazać dowodu zakupu nawet jeśli zostałby o to poproszony przez obsługę sklepu.

2.2 Umowa kupna:

Przedstawienie asortymentu w sklepie Moon Dog służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie w przycisk “Zamawiam i płacę”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z Moon Dog następuje w momencie, gdy Moon Dog przyjmie zamówienie Klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to e-mailem z informację o wysyłce.

3. Ceny i koszty przesyłki

3.1. Ceny:

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

3.2.  Koszty przesyłki:

Nie obowiązuje minimalna oraz maksymalna wartość zamówienia, natomiast do każdego zamówienia zostanie doliczona opłata za wybraną formę dostawy, o ile oferta konkretnego produktu nie stanowi inaczej. Maksymalna waga i rozmiar paczki zależą od wybranej formy dostawy. Jeśli dane zamówienie przekroczy maksymalną wagę lub rozmiar paczki dla konkretnej formy dostawy, zamówienie może zostać wysłane w kilku paczkach, natomiast Klient w takiej sytuacji poniesie tylko taki koszt dostawy, jaki zostanie podany w podsumowaniu zamówienia, jeszcze przed jego zatwierdzeniem.

4. Dostawa

Moon Dog dostarcza swoje towary tylko do konsumentów na terenie Polski. Czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze niezależnie od wybranej formy dostawy. Czas dostawy liczony jest od następującego po dniu odebrania paczki z magazynu przez kuriera dnia roboczego, czyli np. jeśli zamówienie zostanie wysłane z magazynu we wtorek, dostawa powinna odbyć się w środę lub najpóźniej w czwartek.

Dostawa odbywa się w godzinach określonych w regulaminach poszczególnych dostawców usług kurierskich. Klient może wstrzymać wysyłkę zamówienia do wybranego terminu, jeśli taka informacja zostanie zawarta podczas składania zamówienia lub zamówienie będzie na takim etapie realizacji, że wstrzymanie jego wysyłki będzie jeszcze możliwe.

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Moon Dog zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie. W przypadku, gdy Moon Dog nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczy zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzyma od dostawcy, Moon Dog może wypowiedzieć umowę. Wówczas Moon Dog powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Moon Dog zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient proszony jest o sporządzić protokołu szkody w obecności kuriera doręczającego paczkę lub w punkcie odbioru czy Paczkomacie, przed zakończeniem procedur odbioru paczki, nie jest to natomiast obowiązek Klienta. Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Moon Dog poprzez dostępne kanały kontaktu. Moon Dog ma wówczas możliwość złożenia reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli jednak Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Moon Dog przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu Klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z Moon Dog. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych w punkcie Polityka prywatności.

5. Rejestracja Konta w sklepie Moon Dog

W celu założenia Konta w sklepie Moon Dog (Rejestracji) należy wypełnić formularz dostępny na stronie sklepu. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Moon Dog, której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep Moon Dog, na warunkach określonych w Regulaminie. 

Świadczenie usług w ramach Konta na www.moondog.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Moon Dog dotyczącą Konta w każdym czasie, wysyłając oświadczenie na adres e-mail kontakt@moondog.pl. Nie dotyczy to sytuacji, w których Moon Dog jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością Moon Dog aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Moon Dog.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Terminy odstąpienia od umowy:

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zgłoszenia zwrotu zamówionych towarów w ciągu ustawowych 14 dni bez podania przyczyny oraz odesłania zamówionych towarów nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia odstąpienie od umowy zakupu. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. 

14 dni przeznaczonych na odstąpienie od umowy zakupu liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (z wyłączeniem kurierów firm przewozowych), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie sklep Moon Dog telefonicznie lub w formie pisemnej: listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy, zastosowanie mają regulacje Ustawy o prawach konsumenta Dz.U.2019.0.134 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7.2. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy:

Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów które:

  • nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
  • nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
  • zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

7.3. Konsekwencje odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, Moon Dog zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez Klienta koszty widoczne na dokumencie zakupu, łącznie z kosztem dostawy zamówionych towarów do Klienta – z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innych niż oferowane przez Moon Dog, form dostawy – maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Moon Dog informacji o odstąpieniu od umowy lub w momencie otrzymania zwracanego towaru, jeśli nastąpi to w terminie późniejszym. Koszt odesłania zwracanego towaru w wypadku odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

Zwrot środków następuje poprzez przelew bankowy lub szybki zwrot za pośrednictwem operatora szybkich płatności, z którego usług skorzystał Klient podczas dokonywania płatności za towar.

Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres:

Ecoservice Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 5

55-040 Wrocław

Towar na potrzeby zwrotu należy zapakować w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Paczka ze zwracanym towarem powinna zawierać informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie Klienta, może to być imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, numer zamówienia lub dołączony formularz odstąpienia od umowy (tutaj).

Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

8. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji oraz rękojmi.

Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywa się regularnie co pół roku lub też niezwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep Moon Dog nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

Moon Dog zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sklepu Moon Dog. W wypadku zwrotu środków za wadliwy/uszkodzony produkt, jeśli jego naprawa lub wymiana nie jest możliwa, Moon Dog zobowiązuje się do zapewnienia odbioru wadliwego produktu od Klienta lub do zwrotu środków za samodzielne odesłanie wadliwego produktu przez Klienta.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, otarcia, obicia, przecięcia oraz zmiany użytkowe powstające na skutek naturalnego zużycia materiału. 

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Moon Dog niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Moon Dog albo sklep ten nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

9. Metody płatności i kody rabatowe

9.1. Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie Moon Dog to:

  • płatność za pobraniem (płatność kartą/gotówką przy odbiorze) - płatność odbywa się w momencie doręczenia paczki do Klienta przez kuriera lub w momencie odbioru paczki przez Klienta w punkcie odbioru. Koszt dostawy w wypadku zamówień z płatnością przy odbiorze jest wyższy niż w wypadku identycznego zamówienia z przedpłatą z uwagi na dodatkowy koszt ubezpieczenia przewożonej przez firmy kurierskie gotówki.
  • przelew tradycyjny na konto bankowe - przelew natychmiastowy, wiążący się z dodatkową opłatą do banku Klienta, zostanie zaksięgowany na koncie bankowym sklepu w ciągu kilku minut, jeśli przelew zostanie wykonany w dni robocze, w godzinach pracy sklepu. Przelew zwykły zostanie zaksięgowany w ciągu kilku godzin do 2 dni roboczych, w zależności od banku Klienta oraz godzin sesji przelewów wychodzących w banku Klienta i sesji przelewów przychodzących w banku sklepu.
  • szybkie płatności online Tpay - szybkie płatności online (karta, blik, internetowe konto bankowe) nieobciążone dodatkową opłatą, docierające do sklepu niemal niezwłocznie.

W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju dostawy, Moon Dog zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności przelewem on-line lub kartą płatniczą, są przekazywane operatorowi płatności Tpay obsługującemu przedmiotową płatność. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez operatora.

Sklep zoologiczny Moon Dog oczekuje na płatność za zakup w wypadku wyboru przedpłaty przez 7 dni kalendarzowych. Klienci, którzy złożyli zamówienie z płatnością za przedpłatą, ale go nie opłacili, otrzymają mailowe przypomnienie o konieczności dokonania płatności za zakup w dniu złożenia zamówienia lub w dniu kolejnym. Nieuiszczenie płatności za zakup we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia. Jeśli Klient planuje dokonać płatności za zakup w terminie późniejszym niż 7 dni, zobowiązany jest poinformować o tym sklep przed upływem tego terminu.

9.2. Kody rabatowe:

Kody rabatowe w sklepie internetowym Moon Dog są udostępniane na potrzeby akcji promocyjnych. Kody rabatowe mogą być wielokrotnego i jednorazowego użytku, informacje na ten temat zawsze znajdują się w treściach akcji promocyjnych. Kod rabatowy należy wpisać w przeznaczone do tego pole znajdujące się w widoku uzupełniania danych do wysyłki. Rabaty procentowe, zawarte w kodach rabatowych, nie obejmują kosztów dostawy, o ile nie są to kody rabatowe na darmową dostawę. Kodów rabatowych nie można ze sobą łączyć.

10. Ochrona danych osobowych

Sklep Moon Dog pragnie jak najlepiej chronić dane Klientów. O tym, w jaki sposób dane są zbierane, przechowywanie, przetwarzane i chronione, można przeczytać w punkcie Polityka prywatności.

11. Regulacja końcowa

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. W razie pytań Klient może skontaktować się z obsługą Klienta sklepu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 157 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-07-13
Wszystko w porządku
2020-09-14
Szybko i sprawnie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel